Ceník

Úhrada za účast v zájmových aktivitách SVČ ve školním roce 2019/2020 je rozdělena do dvou splátek, na každé pololetí samostatně. Účastník zájmového vzdělávání, který se účastní dvou zájmových aktivit a více má pro školní rok 2019/2020 stanovenu jednotnou platbu za účast v aktivitách SVČ, a to 850 ,- Kč / pololetí.

Ceník zájmových aktivit SVČ 2019/2020

název kroužkucena kroužku/pololetícena za lekci
Angličtina pro děti700, – Kč 
Badminton700, – Kč70, – Kč
Boccia700, – Kč
Dívčí klub300, – Kč 
Fotografický kroužek 300, – Kč
Florbal (stojící hráči)700, – Kč70, – Kč
Florbal vozíčkářů700, – Kč70, – Kč
Hudebně – dramatický kroužek500, – Kč 
Hudební dílna500, – Kč 
Jóga pro ženy500, – Kč50, – Kč
Kondiční cvičení700, – Kč 
Klub sportovního fanouška300, – Kč 
Plavání850, – Kč 85, -Kč
Rozbor a interpretace literárních textů300, – Kč 
Výuka hry na flétnu500, – Kč
Výtvarná a keramická dílna700, – Kč 
   
   

Úhradu poplatku za zájmový útvar uhraďte v hotovosti vedoucímu zájmového kroužku. Na platbu dostanete potvrzení od účetní školy.

Platbu za 1. pololetí je nutné uhradit do 15. října, platbu za 2. pololetí do 30. ledna příslušného školního roku.

Celková cena úhrady za zájmové aktivity je maximálně 850, – Kč za pololetí. 

Příklad 1: Badminton, plavání, florbal …….cena 850, - Kč/pololetí
Příklad 2 : Hudební dílna, Dívčí klub ……….cena 800, - pololetí
Příklad 3: Fotografický kroužek, Dívčí klub …….cena 600, - Kč/pololetí